Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
Karriere Sør-Trøndelag > Tjenester > Bestill veiledning

Bestill veiledning

Vi tilbyr

  • fortrolig, nøytral og profesjonell karriereveiledning
  • å få kartlegge og reflektere over dine ønsker, behov, interesser og forutsetninger samt dine personlige egenskaper og kompetanser.
  • kunnskap om informasjonsinnhenting
  • hjelp med cv, søknad og jobbintervjutrening
  • hjelp til selvhjelp
  • støtte og utfordring
  • tester og andre verktøy for utforsking
  • en eller flere samtaler på 45 minutter
Takk for ditt svar!
Søker du


  
Navn
  
Kjønn  
Telefon
  
Adresse
  
E-post
  
Alder
  
Morsmål


Hvis "Annet", oppgi språk
  
Er du i arbeid


  
Høyeste fullførte utdanning (f.eks. ungdomsskole, videregående, bachelorgrad, mastergrad)
  
Jeg ønsker å vite mer om
  
Hvor hørte du om oss

  
Mål for samtalen.
 Ikke skriv sensitive personopplysninger her. Det vil si opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at du eller andre har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling,
 helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger jf. Personopplysningsloven §2
  
Utbytteundersøkelse.Din e-postadresse blir automatisk lagret for utsendelse av karrieresentrenes utbytteundersøkelse 2017. Adressen knyttes ikke til annen persondata og lagres trygt. Gi beskjed dersom du ikke ønsker å få tilsendt undersøkelsen.
  
 
  


Utskriftsvennlig versjon