Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
Karriere Trøndelag avd. Tro... > Om oss

Om oss

Hva er Karriere Sør-Trøndelag?

  • Karriere Sør-Trøndelag åpnet i januar 2016 og er et av flere fylkesvise karrieresentre i Norge.
  • Senteret er et resultat av økt satsning på et helhetlig system for yrkes- og utdanningsveiledning i hele landet og inngår i Sør-Trøndelag fylkeskommunes strategi for karriereveiledning.
  • Karriere Sør-Trøndelag har et tett samarbeid med NAV Sør-Trøndelag.
  • Vi tilbyr kostnadsfri karriereveiledning til voksne over 19 år som har behov for å diskutere karrierevalg og karrieremuligheter.
  • Vi tilbyr også kompetanseutvikling for veiledere i grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og NAV.
  • På karrieresenteret møter du karriereveileder Erla Gunnarsdottir, Mette Mari Wold Johnsen og EliSiv Skjei.       

Besøksadresse

Gerhard Schøning voksenopplæringssenter v/ Karriere Sør-Trøndelag
Vår frues gate 1 & 3,
7013 TRONDHEIM

 

 

Postadresse

Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Karriere Sør-Trøndelag
Postboks 2350, Sluppen
7004 Trondheim

Bestill veiledning på www.karrieresenteret.onlinebooq.net

Telefon sentralbord 74174000 (informasjon og generelle henvendelser)

Telefon avdelingsleder 95262328  (samarbeid og kompetanseutvikling)

 

 

E-post 

 

 

 

 

 


Utskriftsvennlig versjon