Kreative Trøndelag
 • Engelsk side
Karriere Trøndelag avd. Tro... > For veiledere

For veiledere

 

Karriere Sør-Trøndelag er et kompetansesenter for deg som arbeider med karriereveiledning i fylket, for eksempel veiledere, lærere og saksbehandlere i NAV.

 

Vi bidrar til kompetanseutvikling:

I veiledningssituasjonen 

 • Trekantsamtaler i tilfeller der du "står fast" eller trenger en ekstra stemme eller et ekstra par ører i veiledningssamtalen.
 • En drøftingspartner i saker der du er usikker eller trenger innspill - per telefon, e-post eller ved oppmøte.

For grupper på arbeidsplassen 

 • Kurs eller workshops for grupper av rådgivere eller saksbehandlere på arbeidsplassen.
 • Tips når du lurer på hvem du kan kontakte angående et spesifikt tema eller spørsmål.
 • Oversikt over og innsikt i ulike digitale kartleggingsverktøy.
 • Faglig påfyll innen karriereveiledningsfeltet - kort eller grundig.
 • Oversikt over ulike deler av utdanningssystemet, inkl. rettigheter og muligheter.
 • Samtalepartner og støttespiller for nye rådgivere.
 • Samarbeid om fagdager, studieturer, konferanser eller annen kompetanseutvikling.

Bistand i systemarbeid

 • Bistand i utarbeidelse av helhetlige systemer for karriereveiledning som årshjul, rutinebeskrivelser, strukturerte skjema for samtaler, ressurs- og rollefordeling eller drøfting av fordelingen mellom individ- og systemrettede tiltak i din virksomhet. 
 • Deltakelse i arbeids - eller referansegrupper knyttet til karriereveiledningsfeltet.
 • Deltakelse i forskning og prosjekter som omhandler karriereveiledning.


Utskriftsvennlig versjon